Lukas 4:43

SVMaar Hij zeide tot hen: Ik moet ook anderen steden het Evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen; want daartoe ben Ik uitgezonden.
Steph ο δε ειπεν προς αυτους οτι και ταις ετεραις πολεσιν ευαγγελισασθαι με δει την βασιλειαν του θεου οτι εισ τουτο απεσταλμαι
Trans.o de eipen pros autous oti kai tais eterais polesin euangelisasthai me dei tēn basileian tou theou oti eis̱ touto apestalmai

Algemeen

Zie ook: Koninkrijk Gods

Aantekeningen

Maar Hij zeide tot hen: Ik moet ook anderen steden het Evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen; want daartoe ben Ik uitgezonden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
Maar
ειπεν
Hij zeide

-
προς
tot
αυτους
hen
οτι
-
και
ook
ταις
-
ετεραις
anderen
πολεσιν
steden
ευαγγελισασθαι
het Evangelie

-
με
Ik
δει
moet

-
την
-
βασιλειαν
van het Koninkrijk
του
-
θεου
Gods
οτι
want
εις
daartoe
τουτο
-
απεσταλμαι
ben Ik uitgezonden

-

Maar Hij zeide tot hen: Ik moet ook anderen steden het Evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen; want daartoe ben Ik uitgezonden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!