Lukas 5:10

SVEn desgelijks ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon: Vrees niet; van nu aan zult gij mensen vangen.
Steph ομοιως δε και ιακωβον και ιωαννην υιους ζεβεδαιου οι ησαν κοινωνοι τω σιμωνι και ειπεν προς τον σιμωνα ο ιησους μη φοβου απο του νυν ανθρωπους εση ζωγρων
Trans.omoiōs de kai iakōbon kai iōannēn yious zebedaiou oi ēsan koinōnoi tō simōni kai eipen pros ton simōna o iēsous mē phobou apo tou nyn anthrōpous esē zōgrōn

Algemeen

Zie ook: Jakobus, Jezus Christus, Johannes (apostel), Petrus, Zebedeus
Jeremia 16:16, Ezechiel 47:9, Mattheus 4:19, Markus 1:17

Aantekeningen

En desgelijks ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon: Vrees niet; van nu aan zult gij mensen vangen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ομοιως
desgelijks
δε
En
και
ook
ιακωβον
Jakobus
και
en
ιωαννην
Johannes
υιους
de zonen
ζεβεδαιου
van Zebedéüs
οι
die
ησαν
waren

-
κοινωνοι
medegenoten
τω
-
σιμωνι
van Simon
και
En
ειπεν
zeide

-
προς
tot
τον
-
σιμωνα
Simon
ο
-
ιησους
Jezus
μη
niet
φοβου
Vrees

-
απο
van
του
-
νυν
nu aan
ανθρωπους
mensen
εση
zult gij

-
ζωγρων
vangen

-

En desgelijks ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon: Vrees niet; van nu aan zult gij mensen vangen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!