Lukas 6:43

SVWant het is geen goede boom, die kwade vrucht voortbrengt, en geen kwade boom, die goede vrucht voortbrengt;
Steph ου γαρ εστιν δενδρον καλον ποιουν καρπον σαπρον ουδε δενδρον σαπρον ποιουν καρπον καλον
Trans.ou gar estin dendron kalon poioun karpon sapron oude dendron sapron poioun karpon kalon

Algemeen

Zie ook: Bomen
Mattheus 7:17, Mattheus 12:33

Aantekeningen

Want het is geen goede boom, die kwade vrucht voortbrengt, en geen kwade boom, die goede vrucht voortbrengt;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ου
geen
γαρ
Want
εστιν
het is

-
δενδρον
boom
καλον
goede
ποιουν
voortbrengt

-
καρπον
vrucht
σαπρον
die kwade
ουδε
en geen
δενδρον
boom
σαπρον
kwade
ποιουν
voortbrengt

-
καρπον
vrucht
καλον
die goede

Want het is geen goede boom, die kwade vrucht voortbrengt, en geen kwade boom, die goede vrucht voortbrengt;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!