Lukas 7:22

SVEn Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Gaat heen, en boodschapt Johannes weder de dingen, die gij gezien en gehoord hebt, [namelijk] dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, den armen het Evangelie verkondigd wordt.
Steph και αποκριθεις ο ιησουσ ειπεν αυτοις πορευθεντες απαγγειλατε ιωαννη α ειδετε και ηκουσατε οτι τυφλοι αναβλεπουσιν χωλοι περιπατουσιν λεπροι καθαριζονται κωφοι ακουουσιν νεκροι εγειρονται πτωχοι ευαγγελιζονται
Trans.kai apokritheis o iēsous̱ eipen autois poreuthentes apangeilate iōannē a eidete kai ēkousate oti typhloi anablepousin chōloi peripatousin leproi katharizontai kōphoi akouousin nekroi egeirontai ptōchoi euangelizontai

Algemeen

Zie ook: 4Q521, Jezus Christus, Johannes (de Doper), Melaats, Opstanding (uit de dood)
Jesaja 29:18, Jesaja 35:5, Jesaja 61:1

Aantekeningen

En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Gaat heen, en boodschapt Johannes weder de dingen, die gij gezien en gehoord hebt, [namelijk] dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, den armen het Evangelie verkondigd wordt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αποκριθεις
antwoordende

-
ο
-
ιησους
Jezus
ειπεν
zeide

-
αυτοις
tot hen
πορευθεντες
Gaat heen

-
απαγγειλατε
en boodschapt

-
ιωαννη
Johannes
α
weder de dingen
ειδετε
die gij gezien

-
και
en
ηκουσατε
gehoord hebt

-
οτι
dat
τυφλοι
de blinden
αναβλεπουσιν
ziende worden

-
χωλοι
de kreupelen
περιπατουσιν
wandelen

-
λεπροι
de melaatsen
καθαριζονται
gereinigd worden

-
κωφοι
de doven
ακουουσιν
horen

-
νεκροι
de doden
εγειρονται
opgewekt worden

-
πτωχοι
den armen
ευαγγελιζονται
het Evangelie verkondigd wordt

-

En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Gaat heen, en boodschapt Johannes weder de dingen, die gij gezien en gehoord hebt, [namelijk] dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, den armen het Evangelie verkondigd wordt.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!