Lukas 8:28

SVEn hij, Jezus ziende, en zeer roepende, viel voor Hem neder, en zeide met een grote stem: Wat heb ik met U [te doen], Jezus, Gij Zone Gods, des Allerhoogsten, ik bid U, dat Gij mij niet pijnigt!
Steph ιδων δε τον ιησουν και ανακραξας προσεπεσεν αυτω και φωνη μεγαλη ειπεν τι εμοι και σοι ιησου υιε του θεου του υψιστου δεομαι σου μη με βασανισης
Trans.idōn de ton iēsoun kai anakraxas prosepesen autō kai phōnē megalē eipen ti emoi kai soi iēsou yie tou theou tou ypsistou deomai sou mē me basanisēs

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

En hij, Jezus ziende, en zeer roepende, viel voor Hem neder, en zeide met een grote stem: Wat heb ik met U [te doen], Jezus, Gij Zone Gods, des Allerhoogsten, ik bid U, dat Gij mij niet pijnigt!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιδων
ziende

-
δε
En
τον
-
ιησουν
hij, Jezus
και
en
ανακραξας
zeer roepende

-
προσεπεσεν
viel voor

-
αυτω
Hem
και
met
φωνη
stem
μεγαλη
met een grote
ειπεν
zeide

-
τι
Wat
εμοι
heb ik
και
en
σοι
-
ιησου
Jezus
υιε
Gij Zone
του
-
θεου
Gods
του
-
υψιστου
des Allerhoogsten
δεομαι
ik bid

-
σου
-
μη
niet
με
dat Gij mij
βασανισης
pijnigt

-

En hij, Jezus ziende, en zeer roepende, viel voor Hem neder, en zeide met een grote stem: Wat heb ik met U [te doen], Jezus, Gij Zone Gods, des Allerhoogsten, ik bid U, dat Gij mij niet pijnigt!


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!