Lukas 9:2

SVEn Hij zond hen heen, om te prediken het Koninkrijk Gods, en de kranken gezond te maken.
Steph και απεστειλεν αυτους κηρυσσειν την βασιλειαν του θεου και ιασθαι τουσ ασθενουντασ
Trans.kai apesteilen autous kēryssein tēn basileian tou theou kai iasthai tous̱ asthenountas̱

Algemeen

Zie ook: Genezing, Koninkrijk Gods
Mattheus 10:7

Aantekeningen

En Hij zond hen heen, om te prediken het Koninkrijk Gods, en de kranken gezond te maken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
απεστειλεν
Hij zond

-
αυτους
hen
κηρυσσειν
om te prediken

-
την
-
βασιλειαν
het Koninkrijk
του
-
θεου
Gods
και
en
ιασθαι
gezond te maken

-
τους
-
ασθενουντας
de kranken

-

En Hij zond hen heen, om te prediken het Koninkrijk Gods, en de kranken gezond te maken.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!