Lukas 9:20

SVEn Hij zeide tot hen: Maar gijlieden, wie zegt gij, dat Ik ben? En Petrus, antwoordende, zeide: De Christus Gods.
Steph ειπεν δε αυτοις υμεις δε τινα με λεγετε ειναι αποκριθεισ δε ο πετρος ειπεν τον χριστον του θεου
Trans.eipen de autois ymeis de tina me legete einai apokritheis̱ de o petros eipen ton christon tou theou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Petrus
Mattheus 14:2, Johannes 6:69

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Maar gijlieden, wie zegt gij, dat Ik ben? En Petrus, antwoordende, zeide: De Christus Gods.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
Hij zeide

-
δε
En
αυτοις
tot hen
υμεις
gij
δε
Maar
τινα
gijlieden, wie
με
dat Ik
λεγετε
zegt

-
ειναι
ben

-
αποκριθεις
antwoordende

-
δε
En
ο
-
πετρος
Petrus
ειπεν
zeide

-
τον
-
χριστον
De Christus
του
-
θεου
Gods

En Hij zeide tot hen: Maar gijlieden, wie zegt gij, dat Ik ben? En Petrus, antwoordende, zeide: De Christus Gods.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!