Lukas 9:45

SVMaar zij verstonden dit woord niet, en het was voor hen verborgen, alzo dat zij het niet begrepen; en zij vreesden van dat woord Hem te vragen.
Steph οι δε ηγνοουν το ρημα τουτο και ην παρακεκαλυμμενον απ αυτων ινα μη αισθωνται αυτο και εφοβουντο ερωτησαι αυτον περι του ρηματος τουτου
Trans.oi de ēgnooun to rēma touto kai ēn parakekalymmenon ap autōn ina mē aisthōntai auto kai ephobounto erōtēsai auton peri tou rēmatos toutou

Algemeen

Zie ook: Eerbied, Ontzag, Vreze
Lukas 2:50, Lukas 18:34

Aantekeningen

Maar zij verstonden dit woord niet, en het was voor hen verborgen, alzo dat zij het niet begrepen; en zij vreesden van dat woord Hem te vragen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
-
δε
Maar
ηγνοουν
zij verstonden

-
το
-
ρημα
woord
τουτο
dit
και
en
ην
het was

-
παρακεκαλυμμενον
verborgen

-
απ
voor
αυτων
zij het
ινα
alzo dat
μη
niet
αισθωνται
begrepen

-
αυτο
Hem
και
en
εφοβουντο
zij vreesden

-
ερωτησαι
te vragen

-
αυτον
hen
περι
van
του
-
ρηματος
woord
τουτου
dat

Maar zij verstonden dit woord niet, en het was voor hen verborgen, alzo dat zij het niet begrepen; en zij vreesden van dat woord Hem te vragen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!