Lukas 9:52

SVEn Hij zond boden uit voor Zijn aangezicht; en zij, heengereisd zijnde, kwamen in een vlek der Samaritanen, om voor Hem [herberg] te bereiden.
Steph και απεστειλεν αγγελους προ προσωπου αυτου και πορευθεντες εισηλθον εις κωμην σαμαρειτων ωστε ετοιμασαι αυτω
Trans.kai apesteilen angelous pro prosōpou autou kai poreuthentes eisēlthon eis kōmēn samareitōn ōste etoimasai autō

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat, Samaritanen

Aantekeningen

En Hij zond boden uit voor Zijn aangezicht; en zij, heengereisd zijnde, kwamen in een vlek der Samaritanen, om voor Hem [herberg] te bereiden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
απεστειλεν
Hij zond

-
αγγελους
boden
προ
uit voor
προσωπου
aangezicht
αυτου
Zijn
και
en
πορευθεντες
zij, heengereisd zijnde

-
εισηλθον
kwamen

-
εις
in
κωμην
een vlek
σαμαρειτων
der Samaritanen
ωστε
om
ετοιμασαι
te bereiden

-
αυτω
voor Hem

En Hij zond boden uit voor Zijn aangezicht; en zij, heengereisd zijnde, kwamen in een vlek der Samaritanen, om voor Hem [herberg] te bereiden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!