Markus 10:16

SVEn Hij omving ze met Zijn armen, [en] de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve.
Steph και εναγκαλισαμενος αυτα τιθεις τας χειρας επ αυτα ηυλογει αυτα
Trans.kai enankalisamenos auta titheis tas cheiras ep auta ēylogei auta

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel)
Mattheus 19:15, Markus 9:36

Aantekeningen

En Hij omving ze met Zijn armen, [en] de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εναγκαλισαμενος
Hij omving

-
αυτα
ze
τιθεις
gelegd hebbende

-
τας
-
χειρας
de handen
επ
op
αυτα
dezelve
ευλογει
zegende Hij

-
αυτα
hen

En Hij omving ze met Zijn armen, [en] de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!