Markus 10:34

SVEn zij zullen Hem bespotten, en Hem geselen, en Hem bespuwen, en Hem doden; en ten derden dage zal Hij weder opstaan.
Steph και εμπαιξουσιν αυτω και μαστιγωσουσιν αυτον και εμπτυσουσιν αυτω και αποκτενουσιν αυτον και τη τριτη ημερα αναστησεται
Trans.kai empaixousin autō kai mastigōsousin auton kai emptysousin autō kai apoktenousin auton kai tē tritē ēmera anastēsetai

Algemeen

Zie ook: Opstanding (Jezus), Speeksel, Spugen, Zweepslagen

Aantekeningen

En zij zullen Hem bespotten, en Hem geselen, en Hem bespuwen, en Hem doden; en ten derden dage zal Hij weder opstaan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εμπαιξουσιν
zij zullen

-
αυτω
Hem
και
en
μαστιγωσουσιν
geselen

-
αυτον
Hem
και
en
εμπτυσουσιν
bespuwen

-
αυτω
Hem
και
en
αποκτενουσιν
doden

-
αυτον
Hem
και
en
τη
-
τριτη
ten derden
ημερα
dage
αναστησεται
zal Hij weder opstaan

-

En zij zullen Hem bespotten, en Hem geselen, en Hem bespuwen, en Hem doden; en ten derden dage zal Hij weder opstaan.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!