Markus 11:9

SVEn die voorgingen en die volgden riepen, zeggende: Hosanna! gezegend [is] Hij, Die komt in den Naam des Heeren!
Steph και οι προαγοντες και οι ακολουθουντες εκραζον λεγοντεσ ωσαννα ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι κυριου
Trans.kai oi proagontes kai oi akolouthountes ekrazon legontes̱ ōsanna eulogēmenos o erchomenos en onomati kyriou

Algemeen

Zie ook: Hosanna
Psalm 118:26, Johannes 12:13

Aantekeningen

En die voorgingen en die volgden riepen, zeggende: Hosanna! gezegend [is] Hij, Die komt in den Naam des Heeren!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οι
-
προαγοντες
die voorgingen

-
και
en
οι
-
ακολουθουντες
die volgden

-
εκραζον
riepen

-
λεγοντες
zeggende

-
ωσαννα
Hosanna
ευλογημενος
gezegend

-
ο
-
ερχομενος
Hij, Die komt

-
εν
in
ονοματι
den Naam
κυριου
des Heeren

En die voorgingen en die volgden riepen, zeggende: Hosanna! gezegend [is] Hij, Die komt in den Naam des Heeren!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!