Markus 13:27

SVEn alsdan zal Hij Zijn engelen uitzenden, en zal Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het uiterste der aarde, tot het uiterste des hemels.
Steph και τοτε αποστελει τους αγγελους αυτου και επισυναξει τους εκλεκτους αυτου εκ των τεσσαρων ανεμων απ ακρου γης εως ακρου ουρανου
Trans.kai tote apostelei tous angelous autou kai episynaxei tous eklektous autou ek tōn tessarōn anemōn ap akrou gēs eōs akrou ouranou

Algemeen

Zie ook: Engelen

Aantekeningen

En alsdan zal Hij Zijn engelen uitzenden, en zal Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het uiterste der aarde, tot het uiterste des hemels.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
τοτε
alsdan
αποστελει
zal Hij

-
τους
-
αγγελους
engelen
αυτου
Zijn
και
en
επισυναξει
bijeenvergaderen

-
τους
-
εκλεκτους
uitverkorenen
αυτου
Zijn
εκ
uit
των
-
τεσσαρων
de vier
ανεμων
winden
απ
van
ακρου
het uiterste
γης
der aarde
εως
tot
ακρου
het uiterste
ουρανου
des hemels

En alsdan zal Hij Zijn engelen uitzenden, en zal Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het uiterste der aarde, tot het uiterste des hemels.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!