Markus 14:16

SVEn Zijn discipelen gingen uit, en kwamen in de stad, en vonden het, gelijk Hij hun gezegd had, en bereidden het pascha.
Steph και εξηλθον οι μαθηται αυτου και ηλθον εις την πολιν και ευρον καθως ειπεν αυτοις και ητοιμασαν το πασχα
Trans.kai exēlthon oi mathētai autou kai ēlthon eis tēn polin kai euron kathōs eipen autois kai ētoimasan to pascha

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf), Pesach / Pascha

Aantekeningen

En Zijn discipelen gingen uit, en kwamen in de stad, en vonden het, gelijk Hij hun gezegd had, en bereidden het pascha.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εξηλθον
gingen uit

-
οι
-
μαθηται
discipelen
αυτου
Zijn
και
en
ηλθον
kwamen

-
εις
in
την
-
πολιν
de stad
και
en
ευρον
vonden

-
καθως
het, gelijk
ειπεν
gezegd had

-
αυτοις
Hij hun
και
en
ητοιμασαν
bereidden

-
το
-
πασχα
het pascha

En Zijn discipelen gingen uit, en kwamen in de stad, en vonden het, gelijk Hij hun gezegd had, en bereidden het pascha.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!