Markus 14:24

SVEn Hij zeide tot hen: Dat is Mijn bloed, het [bloed] des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt.
Steph και ειπεν αυτοις τουτο εστιν το αιμα μου το της καινησ διαθηκης το περι πολλων εκχυνομενον
Trans.kai eipen autois touto estin to aima mou to tēs kainēs̱ diathēkēs to peri pollōn ekchynomenon

Algemeen

Zie ook: Heilig Avondmaal

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Dat is Mijn bloed, het [bloed] des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
τουτο
Dat
εστιν
is

-
το
hetwelk
αιμα
bloed
μου
Mijn
το
-
της
-
καινης
het des Nieuwen
διαθηκης
Testaments
το
-
περι
voor
πολλων
velen
εκχυνομενον
vergoten wordt

-

En Hij zeide tot hen: Dat is Mijn bloed, het [bloed] des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!