Markus 14:30

SVEn Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, dat heden in dezen nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij Mij driemaal zult verloochenen.
Steph και λεγει αυτω ο ιησους αμην λεγω σοι οτι σημερον εν τη νυκτι ταυτη πριν η δις αλεκτορα φωνησαι τρις απαρνηση με
Trans.kai legei autō o iēsous amēn legō soi oti sēmeron en tē nykti tautē prin ē dis alektora phōnēsai tris aparnēsē me

Algemeen

Zie ook: Amen, Voorwaar, Haan, Jezus Christus, Nacht
Mattheus 26:34, Lukas 22:34, Johannes 13:38

Aantekeningen

En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, dat heden in dezen nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij Mij driemaal zult verloochenen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
λεγει
zeide

-
αυτω
tot hem
ο
-
ιησους
Jezus
αμην
Voorwaar
λεγω
Ik zeg

-
σοι
-
οτι
dat
συ
-
σημερον
heden
εν
in
τη
-
νυκτι
nacht
ταυτη
-
πριν
eer
η
-
δις
tweemaal
αλεκτορα
de haan
φωνησαι
gekraaid zal hebben

-
τρις
driemaal
απαρνηση
zult verloochenen

-
με
gij Mij

En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, dat heden in dezen nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij Mij driemaal zult verloochenen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!