Markus 14:33

SVEn Hij nam met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, en begon verbaasd en zeer beangst te worden;
Steph και παραλαμβανει τον πετρον και τον ιακωβον και ιωαννην μεθ εαυτου και ηρξατο εκθαμβεισθαι και αδημονειν
Trans.kai paralambanei ton petron kai ton iakōbon kai iōannēn meth eautou kai ērxato ekthambeisthai kai adēmonein

Algemeen

Zie ook: Jakobus, Johannes (apostel), Petrus

Aantekeningen

En Hij nam met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, en begon verbaasd en zeer beangst te worden;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
παραλαμβανει
Hij nam

-
τον
-
πετρον
Petrus
και
en
ιακωβον
Jakobus
και
en
ιωαννην
Johannes
μεθ
met
εαυτου
Zich
και
en
ηρξατο
begon

-
εκθαμβεισθαι
verbaasd

-
και
en
αδημονειν
zeer beangst te worden

-

En Hij nam met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, en begon verbaasd en zeer beangst te worden;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!