Markus 14:61

SVMaar Hij zweeg stil, en antwoordde niets. Wederom vraagde Hem de hogepriester, en zeide tot Hem: Zijt Gij de Christus, de Zoon des gezegenden [Gods]?
Steph ο δε εσιωπα και ουδεν απεκρινατο παλιν ο αρχιερευς επηρωτα αυτον και λεγει αυτω συ ει ο χριστος ο υιος του ευλογητου
Trans.o de esiōpa kai ouden apekrinato palin o archiereus epērōta auton kai legei autō sy ei o christos o yios tou eulogētou

Algemeen

Zie ook: Hogepriester, Jezus Christus
Jesaja 53:7, Handelingen 8:32

Aantekeningen

Maar Hij zweeg stil, en antwoordde niets. Wederom vraagde Hem de hogepriester, en zeide tot Hem: Zijt Gij de Christus, de Zoon des gezegenden [Gods]?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
Maar
εσιωπα
Hij zweeg stil

-
και
en
ουδεν
niets
απεκρινατο
antwoordde

-
παλιν
Wederom
ο
-
αρχιερευς
de hogepriester
επηρωτα
vraagde

-
αυτον
tot Hem
και
en
λεγει
zeide

-
αυτω
Hem
συ
Gij
ει
Zijt

-
ο
-
χριστος
de Christus
ο
-
υιος
de Zoon
του
-
ευλογητου
des gezegenden

Maar Hij zweeg stil, en antwoordde niets. Wederom vraagde Hem de hogepriester, en zeide tot Hem: Zijt Gij de Christus, de Zoon des gezegenden [Gods]?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!