Markus 15:20

SVEn als zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den purperen mantel af, en deden Hem Zijn eigen klederen aan, en leidden Hem uit, om Hem te kruisigen.
Steph και οτε ενεπαιξαν αυτω εξεδυσαν αυτον την πορφυραν και ενεδυσαν αυτον τα ιματια τα ιδια και εξαγουσιν αυτον ινα σταυρωσωσιν αυτον
Trans.kai ote enepaixan autō exedysan auton tēn porphyran kai enedysan auton ta imatia ta idia kai exagousin auton ina staurōsōsin auton

Algemeen

Zie ook: Kleding, Kruisiging

Aantekeningen

En als zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den purperen mantel af, en deden Hem Zijn eigen klederen aan, en leidden Hem uit, om Hem te kruisigen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οτε
als
ενεπαιξαν
bespot hadden

-
αυτω
zij Hem
εξεδυσαν
deden

-
αυτον
Hem
την
-
πορφυραν
den purperen
και
en
ενεδυσαν
deden

-
αυτον
zij Hem
τα
-
ιματια
klederen
τα
-
ιδια
Zijn eigen
και
en
εξαγουσιν
uit

-
αυτον
Hem
ινα
om
σταυρωσωσιν
te kruisigen

-
αυτον
Hem

En als zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den purperen mantel af, en deden Hem Zijn eigen klederen aan, en leidden Hem uit, om Hem te kruisigen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!