Markus 15:33

SVEn als de zesde ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.
Steph γενομενης δε ωρας εκτης σκοτος εγενετο εφ ολην την γην εως ωρας εννατησ
Trans.genomenēs de ōras ektēs skotos egeneto eph olēn tēn gēn eōs ōras ennatēs̱

Algemeen

Zie ook: Duisternis, Tijd, Zonsverduistering
Mattheus 27:45, Lukas 23:44

Aantekeningen

En als de zesde ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

γενομενης
gekomen was

-
δε
En
ωρας
ure
εκτης
als de zesde
σκοτος
duisternis
εγενετο
werd er

-
εφ
over
ολην
de gehele
την
-
γην
aarde
εως
tot
ωρας
ure
ενατης
de negende

En als de zesde ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!