Markus 2:13

SVEn Hij ging wederom uit naar de zee; en de gehele schare kwam tot Hem, en Hij leerde hen.
Steph και εξηλθεν παλιν παρα την θαλασσαν και πας ο οχλος ηρχετο προς αυτον και εδιδασκεν αυτους
Trans.kai exēlthen palin para tēn thalassan kai pas o ochlos ērcheto pros auton kai edidasken autous

Algemeen

Zie ook: Galilea (meer v.)
Mattheus 9:9, Lukas 5:27

Aantekeningen

En Hij ging wederom uit naar de zee; en de gehele schare kwam tot Hem, en Hij leerde hen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εξηλθεν
Hij ging

-
παλιν
wederom
παρα
naar
την
-
θαλασσαν
de zee
και
en
πας
de gehele
ο
-
οχλος
schare
ηρχετο
kwam

-
προς
tot
αυτον
Hem
και
en
εδιδασκεν
Hij leerde

-
αυτους
hen

En Hij ging wederom uit naar de zee; en de gehele schare kwam tot Hem, en Hij leerde hen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!