Markus 4:27

SVEn [voorts] sliep, en opstond, nacht en dag; en het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist, hoe.
Steph και καθευδη και εγειρηται νυκτα και ημεραν και ο σπορος βλαστανη και μηκυνηται ως ουκ οιδεν αυτος
Trans.kai katheudē kai egeirētai nykta kai ēmeran kai o sporos blastanē kai mēkynētai ōs ouk oiden autos

Algemeen

Zie ook: Nacht, Slapen

Aantekeningen

En [voorts] sliep, en opstond, nacht en dag; en het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist, hoe.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
καθευδη
sliep

-
και
en
εγειρηται
opstond

-
νυκτα
nacht
και
en
ημεραν
dag
και
en
ο
-
σπορος
het zaad
βλαστανη
uitsproot

-
και
en
μηκυνηται
lang werd

-
ως
hoe
ουκ
niet
οιδεν
wist

-
αυτος
dat hij zelf

En [voorts] sliep, en opstond, nacht en dag; en het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist, hoe.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!