Markus 4:39

SVEn Hij opgewekt zijnde, bestrafte den wind, en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen, en er werd grote stilte.
Steph και διεγερθεις επετιμησεν τω ανεμω και ειπεν τη θαλασση σιωπα πεφιμωσο και εκοπασεν ο ανεμος και εγενετο γαληνη μεγαλη
Trans.kai diegertheis epetimēsen tō anemō kai eipen tē thalassē siōpa pephimōso kai ekopasen o anemos kai egeneto galēnē megalē

Algemeen

Zie ook: Job 26:12, Psalm 107:29, Jesaja 51:10

Aantekeningen

En Hij opgewekt zijnde, bestrafte den wind, en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen, en er werd grote stilte.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
διεγερθεις
Hij opgewekt zijnde

-
επετιμησεν
bestrafte

-
τω
-
ανεμω
den wind
και
en
ειπεν
zeide

-
τη
-
θαλασση
tot de zee
σιωπα
Zwijg

-
πεφιμωσο
wees stil

-
και
en
εκοπασεν
ging liggen

-
ο
-
ανεμος
de wind
και
En
εγενετο
er werd

-
γαληνη
stilte
μεγαλη
grote

En Hij opgewekt zijnde, bestrafte den wind, en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen, en er werd grote stilte.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!