Markus 5:20

SVEn hij ging heen, en begon te verkondigen in het [land] van Dekapolis, wat grote dingen hem Jezus gedaan had; en zij verwonderden zich allen.
Steph και απηλθεν και ηρξατο κηρυσσειν εν τη δεκαπολει οσα εποιησεν αυτω ο ιησους και παντες εθαυμαζον
Trans.kai apēlthen kai ērxato kēryssein en tē dekapolei osa epoiēsen autō o iēsous kai pantes ethaumazon

Algemeen

Zie ook: Dekapolis, Jezus Christus
Mattheus 4:25, Markus 7:31

Aantekeningen

En hij ging heen, en begon te verkondigen in het [land] van Dekapolis, wat grote dingen hem Jezus gedaan had; en zij verwonderden zich allen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
απηλθεν
hij ging heen

-
και
en
ηρξατο
begon

-
κηρυσσειν
te verkondigen

-
εν
in
τη
-
δεκαπολει
het van Dekápolis
οσα
wat grote dingen
εποιησεν
gedaan had

-
αυτω
hem
ο
-
ιησους
Jezus
και
en
παντες
allen
εθαυμαζον
zij verwonderden zich

-

En hij ging heen, en begon te verkondigen in het [land] van Dekapolis, wat grote dingen hem Jezus gedaan had; en zij verwonderden zich allen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!