Markus 5:34

SVEn Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal.
Steph ο δε ειπεν αυτη θυγατερ η πιστις σου σεσωκεν σε υπαγε εις ειρηνην και ισθι υγιης απο της μαστιγος σου
Trans.o de eipen autē thygater ē pistis sou sesōken se ypage eis eirēnēn kai isthi ygiēs apo tēs mastigos sou

Algemeen

Zie ook: Vrede
Mattheus 9:22, Markus 10:52

Aantekeningen

En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
En
ειπεν
Hij zeide

-
αυτη
tot haar
θυγατερ
Dochter
η
-
πιστις
geloof
σου
uw
σεσωκεν
heeft

-
σε
-
υπαγε
ga heen

-
εις
in
ειρηνην
vrede
και
en
ισθι
zijt

-
υγιης
genezen
απο
van
της
-
μαστιγος
kwaal
σου
deze uw

En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!