Markus 5:6

SVAls hij nu Jezus van verre zag, liep hij [toe], en aanbad Hem.
Steph ιδων δε τον ιησουν απο μακροθεν εδραμεν και προσεκυνησεν αυτω
Trans.idōn de ton iēsoun apo makrothen edramen kai prosekynēsen autō

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij [toe], en aanbad Hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιδων
zag

-
δε
Als
τον
-
ιησουν
hij nu Jezus
απο
van
μακροθεν
verre
εδραμεν
liep hij

-
και
en
προσεκυνησεν
aanbad

-
αυτω
Hem

Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij [toe], en aanbad Hem.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!