Markus 6:10

SVEn Hij zeide tot hen: Zo waar gij in een huis zult ingaan, blijft daar, totdat gij van daar uitgaat.
Steph και ελεγεν αυτοις οπου εαν εισελθητε εις οικιαν εκει μενετε εως αν εξελθητε εκειθεν
Trans.kai elegen autois opou ean eiselthēte eis oikian ekei menete eōs an exelthēte ekeithen

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Zo waar gij in een huis zult ingaan, blijft daar, totdat gij van daar uitgaat.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ελεγεν
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
οπου
waar
εαν
Zo
εισελθητε
zult ingaan

-
εις
gij in
οικιαν
een huis
εκει
daar
μενετε
blijft

-
εως
totdat
αν
-
εξελθητε
uitgaat

-
εκειθεν
gij van daar

En Hij zeide tot hen: Zo waar gij in een huis zult ingaan, blijft daar, totdat gij van daar uitgaat.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!