Markus 6:45

SVEn terstond dwong Hij Zijn discipelen in het schip te gaan, en voor henen te varen aan de andere zijde tegen [over] Bethsaida, terwijl Hij de schare van Zich zou laten.
Steph και ευθεωσ ηναγκασεν τους μαθητας αυτου εμβηναι εις το πλοιον και προαγειν εις το περαν προς βηθσαιδαν εως αυτος απολυση τον οχλον
Trans.kai eutheōs̱ ēnankasen tous mathētas autou embēnai eis to ploion kai proagein eis to peran pros bēthsaidan eōs autos apolysē ton ochlon

Algemeen

Zie ook: Bethsaida
Mattheus 14:22, Johannes 6:17

Aantekeningen

En terstond dwong Hij Zijn discipelen in het schip te gaan, en voor henen te varen aan de andere zijde tegen [over] Bethsaida, terwijl Hij de schare van Zich zou laten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ευθεως
terstond
ηναγκασεν
dwong Hij

-
τους
-
μαθητας
discipelen
αυτου
Zijn
εμβηναι
te gaan

-
εις
aan
το
-
πλοιον
het schip
και
en
προαγειν
voor henen te varen

-
εις
in
το
-
περαν
de andere zijde
προς
tegen
βηθσαιδαν
Bethsáïda
εως
terwijl
αυτος
Hij
απολυση
van Zich zou laten

-
τον
-
οχλον
de schare

En terstond dwong Hij Zijn discipelen in het schip te gaan, en voor henen te varen aan de andere zijde tegen [over] Bethsaida, terwijl Hij de schare van Zich zou laten.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!