Markus 6:6

SVEn Hij verwonderde Zich over hun ongeloof, en omging de vlekken [daar] rondom, lerende.
Steph και εθαυμαζεν δια την απιστιαν αυτων και περιηγεν τας κωμας κυκλω διδασκων
Trans.kai ethaumazen dia tēn apistian autōn kai periēgen tas kōmas kyklō didaskōn

Algemeen

Zie ook: Mattheus 9:35, Lukas 13:22

Aantekeningen

En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof, en omging de vlekken [daar] rondom, lerende.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εθαυμαζεν
Hij verwonderde Zich

-
δια
over
την
-
απιστιαν
ongeloof
αυτων
hun
και
en
περιηγεν
omging

-
τας
-
κωμας
de vlekken
κυκλω
rondom
διδασκων
lerende

-

En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof, en omging de vlekken [daar] rondom, lerende.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!