Markus 9:30

SVEn van daar weggaande, reisden zij door Galilea; en Hij wilde niet, dat het iemand wist.
Steph και εκειθεν εξελθοντες παρεπορευοντο δια της γαλιλαιας και ουκ ηθελεν ινα τις γνω
Trans.kai ekeithen exelthontes pareporeuonto dia tēs galilaias kai ouk ēthelen ina tis gnō

Algemeen

Zie ook: Galilea
Mattheus 16:21, Mattheus 17:22, Mattheus 20:18, Markus 8:31, Markus 10:33, Lukas 9:22, Lukas 18:31, Lukas 24:7

Aantekeningen

En van daar weggaande, reisden zij door Galilea; en Hij wilde niet, dat het iemand wist.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εκειθεν
van daar
εξελθοντες
weggaande

-
παρεπορευοντο
reisden zij

-
δια
door
της
-
γαλιλαιας
Galiléa
και
en
ουκ
niet
ηθελεν
Hij wilde

-
ινα
dat
τις
het iemand
γνω
wist

-

En van daar weggaande, reisden zij door Galilea; en Hij wilde niet, dat het iemand wist.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!