Markus 9:42

SVEn zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem beter, dat een molensteen om zijn hals gedaan ware, en dat hij in de zee geworpen ware.
Steph και ος αν σκανδαλιση ενα των μικρων των πιστευοντων εισ εμε καλον εστιν αυτω μαλλον ει περικειται λιθοσ μυλικοσ περι τον τραχηλον αυτου και βεβληται εις την θαλασσαν
Trans.kai os an skandalisē ena tōn mikrōn tōn pisteuontōn eis̱ eme kalon estin autō mallon ei perikeitai lithos̱ mylikos̱ peri ton trachēlon autou kai beblētai eis tēn thalassan

Algemeen

Zie ook: Molensteen
Mattheus 18:6, Lukas 17:2

Aantekeningen

En zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem beter, dat een molensteen om zijn hals gedaan ware, en dat hij in de zee geworpen ware.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ος
wie
εαν
-
σκανδαλιση
ergert

-
ενα
een
των
-
μικρων
van deze kleinen
των
-
πιστευοντων
geloven

-
εις
die in
εμε
Mij
καλον
beter
εστιν
het ware

-
αυτω
hem
μαλλον
-
ει
dat
περικειται
gedaan ware

-
λιθος
een molensteen
μυλικος
-
περι
om
τον
-
τραχηλον
hals
αυτου
zijn
και
en
βεβληται
geworpen ware

-
εις
dat hij in
την
-
θαλασσαν
de zee

En zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem beter, dat een molensteen om zijn hals gedaan ware, en dat hij in de zee geworpen ware.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!