Markus 9:7

SVEn er kwam een wolk, die hen overschaduwde, en een stem kwam uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem!
Steph και εγενετο νεφελη επισκιαζουσα αυτοις και ηλθεν φωνη εκ της νεφελης λεγουσα ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος αυτου ακουετε
Trans.kai egeneto nephelē episkiazousa autois kai ēlthen phōnē ek tēs nephelēs legousa outos estin o yios mou o agapētos autou akouete

Algemeen

Zie ook: Schaduw, Wolken
Deuteronomium 18:19, Jesaja 42:1, Mattheus 3:17, Mattheus 17:5, Markus 1:11, Lukas 3:22, Lukas 9:35, Colossenzen 1:13, 2 Petrus 1:17

Aantekeningen

En er kwam een wolk, die hen overschaduwde, en een stem kwam uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενετο
er kwam

-
νεφελη
een wolk
επισκιαζουσα
overschaduwde

-
αυτοις
die hen
και
en
ηλθεν
kwam

-
φωνη
een stem
εκ
uit
της
-
νεφελης
de wolk
ουτος
Deze
εστιν
is

-
ο
-
υιος
Zoon
μου
Mijn
ο
-
αγαπητος
geliefde
αυτου
Hem
ακουετε
hoort

-

En er kwam een wolk, die hen overschaduwde, en een stem kwam uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!