Mattheus 10:20

SVWant gij zijt [het] niet, die spreekt, maar [het is] de Geest uws Vaders, Die in u spreekt.
Steph ου γαρ υμεις εστε οι λαλουντες αλλα το πνευμα του πατρος υμων το λαλουν εν υμιν
Trans.ou gar ymeis este oi lalountes alla to pneuma tou patros ymōn to laloun en ymin

Algemeen

Zie ook: Drieëenheid

Aantekeningen

Want gij zijt [het] niet, die spreekt, maar [het is] de Geest uws Vaders, Die in u spreekt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ου
niet
γαρ
Want
υμεις
gij
εστε
zijt

-
οι
Die
λαλουντες
die spreekt

-
αλλα
maar
το
-
πνευμα
de Geest
του
-
πατρος
Vaders
υμων
uws
το
-
λαλουν
spreekt

-
εν
in
υμιν
-

Want gij zijt [het] niet, die spreekt, maar [het is] de Geest uws Vaders, Die in u spreekt.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!