Mattheus 12:11

SVEn Hij zeide tot hen: Wat mens zal er zijn onder u, die een schaap heeft, en zo datzelve op een sabbatdag in een gracht valt, [die] hetzelve niet zal aangrijpen en uitheffen?
Steph ο δε ειπεν αυτοις τις εσται εξ υμων ανθρωπος ος εξει προβατον εν και εαν εμπεση τουτο τοις σαββασιν εις βοθυνον ουχι κρατησει αυτο και εγερει
Trans.o de eipen autois tis estai ex ymōn anthrōpos os exei probaton en kai ean empesē touto tois sabbasin eis bothynon ouchi kratēsei auto kai egerei

Algemeen

Zie ook: Sabbat, Schapen

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Wat mens zal er zijn onder u, die een schaap heeft, en zo datzelve op een sabbatdag in een gracht valt, [die] hetzelve niet zal aangrijpen en uitheffen?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
En
ειπεν
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
τις
Wat
εσται
zal er zijn

-
εξ
onder
υμων
-
ανθρωπος
mens
ος
die
εξει
heeft

-
προβατον
schaap
εν
een
και
en
εαν
zo
εμπεση
valt

-
τουτο
datzelve
τοις
-
σαββασιν
op een sabbatdag
εις
in
βοθυνον
een gracht
ουχι
niet
κρατησει
zal aangrijpen

-
αυτο
hetzelve
και
en
εγερει
uitheffen

-

En Hij zeide tot hen: Wat mens zal er zijn onder u, die een schaap heeft, en zo datzelve op een sabbatdag in een gracht valt, [die] hetzelve niet zal aangrijpen en uitheffen?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!