Mattheus 12:16

SVEn Hij gebood hun scherpelijk, dat zij Hem niet openbaar maken zouden;
Steph και επετιμησεν αυτοις ινα μη φανερον αυτον ποιησωσιν
Trans.kai epetimēsen autois ina mē phaneron auton poiēsōsin

Aantekeningen

En Hij gebood hun scherpelijk, dat zij Hem niet openbaar maken zouden;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
επετιμησεν
Hij gebood

-
αυτοις
hun
ινα
dat
μη
niet
φανερον
openbaar
αυτον
zij Hem
ποιησωσιν
maken zouden

-

En Hij gebood hun scherpelijk, dat zij Hem niet openbaar maken zouden;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!