Mattheus 12:21

SVEn in Zijn Naam zullen de heidenen hopen.
Steph και εν τω ονοματι αυτου εθνη ελπιουσιν
Trans.kai en tō onomati autou ethnē elpiousin

Algemeen

Zie ook: Heiden, Heidenen

Aantekeningen

En in Zijn Naam zullen de heidenen hopen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
τω
-
ονοματι
Naam
αυτου
Zijn
εθνη
zullen de heidenen
ελπιουσιν
hopen

-

En in Zijn Naam zullen de heidenen hopen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!