Mattheus 12:23

SVEn al de scharen ontzetten zich, en zeiden: Is niet Deze de Zoon van David?
Steph και εξισταντο παντες οι οχλοι και ελεγον μητι ουτος εστιν ο υιος δαβιδ
Trans.kai existanto pantes oi ochloi kai elegon mēti outos estin o yios dabid

Algemeen

Zie ook: David (koning)

Aantekeningen

En al de scharen ontzetten zich, en zeiden: Is niet Deze de Zoon van David?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εξισταντο
ontzetten zich

-
παντες
al
οι
-
οχλοι
de scharen
και
en
ελεγον
zeiden

-
μητι
niet
ουτος
Deze
εστιν
Is

-
ο
-
υιος
de Zoon
δαυιδ
van David

En al de scharen ontzetten zich, en zeiden: Is niet Deze de Zoon van David?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!