Mattheus 12:29

SVOf hoe kan iemand in het huis eens sterken inkomen, en zijn vaten ontroven, tenzij dat hij eerst den sterke gebonden hebbe? en alsdan zal hij zijn huis beroven.
Steph η πως δυναται τις εισελθειν εις την οικιαν του ισχυρου και τα σκευη αυτου διαρπασαι εαν μη πρωτον δηση τον ισχυρον και τοτε την οικιαν αυτου διαρπασει
Trans.ē pōs dynatai tis eiselthein eis tēn oikian tou ischyrou kai ta skeuē autou diarpasai ean mē prōton dēsē ton ischyron kai tote tēn oikian autou diarpasei

Aantekeningen

Of hoe kan iemand in het huis eens sterken inkomen, en zijn vaten ontroven, tenzij dat hij eerst den sterke gebonden hebbe? en alsdan zal hij zijn huis beroven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

η
Of
πως
hoe
δυναται
kan

-
τις
iemand
εισελθειν
inkomen

-
εις
in
την
-
οικιαν
het huis
του
-
ισχυρου
eens sterken
και
en
τα
-
σκευη
vaten
αυτου
zijn
διαρπασαι
ontroven

-
εαν
-
μη
-
πρωτον
dat hij eerst
δηση
gebonden hebbe

-
τον
-
ισχυρον
den sterke
και
en
τοτε
alsdan
την
-
οικιαν
huis
αυτου
zal hij zijn
διαρπασει
beroven

-

Of hoe kan iemand in het huis eens sterken inkomen, en zijn vaten ontroven, tenzij dat hij eerst den sterke gebonden hebbe? en alsdan zal hij zijn huis beroven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!