Mattheus 13:26

ABToen nu het gewas opgeschoten was en vrucht begon te ontwikkelen, toen werd ook de dolik zichtbaar.
SVToen het nu [tot] kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid.
Steph οτε δε εβλαστησεν ο χορτος και καρπον εποιησεν τοτε εφανη και τα ζιζανια
Trans.ote de eblastēsen o chortos kai karpon epoiēsen tote ephanē kai ta zizania

Algemeen

Zie ook: Dolik, Onkruid

Aantekeningen

Toen het nu [tot] kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οτε
Toen
δε
het nu
εβλαστησεν
opgeschoten was

-
ο
-
χορτος
kruid
και
en
καρπον
vrucht
εποιησεν
voortbracht

-
τοτε
toen
εφανη
openbaarde zich

-
και
ook
τα
-
ζιζανια
het onkruid

Toen het nu [tot] kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!