Mattheus 13:56

SVEn Zijn zusters, zijn zij niet allen bij ons? Van waar [komt] dan Dezen dit alles?
Steph και αι αδελφαι αυτου ουχι πασαι προς ημας εισιν ποθεν ουν τουτω ταυτα παντα
Trans.kai ai adelphai autou ouchi pasai pros ēmas eisin pothen oun toutō tauta panta

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus (familie)

Aantekeningen

En Zijn zusters, zijn zij niet allen bij ons? Van waar [komt] dan Dezen dit alles?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αι
-
αδελφαι
zusters
αυτου
Zijn
ουχι
niet
πασαι
allen
προς
bij
ημας
ons
εισιν
zijn zij

-
ποθεν
Van waar
ουν
dan
τουτω
Dezen
ταυτα
dit
παντα
alles

En Zijn zusters, zijn zij niet allen bij ons? Van waar [komt] dan Dezen dit alles?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!