Mattheus 14:9

SVEn de koning werd bedroefd; doch om de eden, en degenen, die [met hem] aanzaten, gebood hij, dat het [haar] zou gegeven worden;
Steph και ελυπηθη ο βασιλευς δια δε τους ορκους και τους συνανακειμενους εκελευσεν δοθηναι
Trans.kai elypēthē o basileus dia de tous orkous kai tous synanakeimenous ekeleusen dothēnai

Aantekeningen

En de koning werd bedroefd; doch om de eden, en degenen, die [met hem] aanzaten, gebood hij, dat het [haar] zou gegeven worden;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ελυπηθη
werd bedroefd

-
ο
-
βασιλευς
de koning
δια
om
δε
doch
τους
-
ορκους
de eden
και
en
τους
-
συνανακειμενους
degenen, die aanzaten

-
εκελευσεν
gebood hij

-
δοθηναι
dat het zou gegeven worden

-

En de koning werd bedroefd; doch om de eden, en degenen, die [met hem] aanzaten, gebood hij, dat het [haar] zou gegeven worden;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!