Mattheus 15:30

SVEn vele scharen zijn tot Hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen, en vele anderen, en wierpen ze voor de voeten van Jezus; en Hij genas dezelve.
Steph και προσηλθον αυτω οχλοι πολλοι εχοντες μεθ εαυτων χωλους τυφλους κωφουσ κυλλους και ετερους πολλους και ερριψαν αυτους παρα τους ποδας του ιησου και εθεραπευσεν αυτους
Trans.kai prosēlthon autō ochloi polloi echontes meth eautōn chōlous typhlous kōphous̱ kyllous kai eterous pollous kai erripsan autous para tous podas tou iēsou kai etherapeusen autous

Algemeen

Zie ook: Blind, Jezus Christus, Kreupel
Jesaja 29:18, Jesaja 35:5, Mattheus 11:5, Lukas 7:22

Aantekeningen

En vele scharen zijn tot Hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen, en vele anderen, en wierpen ze voor de voeten van Jezus; en Hij genas dezelve.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
προσηλθον
gekomen

-
αυτω
zijn tot Hem
οχλοι
scharen
πολλοι
vele
εχοντες
hebbende

-
μεθ
bij
εαυτων
zich
χωλους
kreupelen
τυφλους
blinden
κωφους
stommen
κυλλους
lammen
και
en
ετερους
anderen
πολλους
vele
και
en
ερριψαν
wierpen

-
αυτους
dezelve
παρα
voor
τους
-
ποδας
de voeten
του
-
ιησου
van Jezus
και
en
εθεραπευσεν
Hij genas

-
αυτους
ze

En vele scharen zijn tot Hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen, en vele anderen, en wierpen ze voor de voeten van Jezus; en Hij genas dezelve.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!