Mattheus 17:23

SVEn zij zullen Hem doden, en ten derden dage zal Hij opgewekt worden. En zij werden zeer bedroefd.
Steph και αποκτενουσιν αυτον και τη τριτη ημερα εγερθησεται και ελυπηθησαν σφοδρα
Trans.kai apoktenousin auton kai tē tritē ēmera egerthēsetai kai elypēthēsan sphodra

Algemeen

Zie ook: Opstanding (Jezus)

Aantekeningen

En zij zullen Hem doden, en ten derden dage zal Hij opgewekt worden. En zij werden zeer bedroefd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αποκτενουσιν
doden

-
αυτον
zij zullen Hem
και
en
τη
-
τριτη
ten derden
ημερα
dage
εγερθησεται
zal Hij opgewekt worden

-
και
En
ελυπηθησαν
bedroefd

-
σφοδρα
zeer

En zij zullen Hem doden, en ten derden dage zal Hij opgewekt worden. En zij werden zeer bedroefd.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!