Mattheus 19:5

SVEn gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn;
Steph και ειπεν ενεκεν τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα και την μητερα και προσκολληθησεται τη γυναικι αυτου και εσονται οι δυο εις σαρκα μιαν
Trans.kai eipen eneken toutou kataleipsei anthrōpos ton patera kai tēn mētera kai proskollēthēsetai tē gynaiki autou kai esontai oi dyo eis sarka mian

Algemeen

Zie ook: Huwelijk
Genesis 2:24, 1 Corinthiers 6:16, Efeziers 5:31

Aantekeningen

En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
gezegd heeft

-
ενεκεν
-
τουτου
Daarom
καταλειψει
verlaten

-
ανθρωπος
zal een mens
τον
-
πατερα
vader
[αυτου]
zal zijn
και
en
την
-
μητερα
moeder
και
en
προσκολληθησεται
aanhangen

-
τη
-
γυναικι
vrouw
αυτου
-
και
en
εσονται
zijn

-
οι
-
δυο
die twee
εις
zullen tot
σαρκα
vlees
μιαν
-

En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!