Mattheus 19:8

SVHij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uwer harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten; maar van den beginne is het alzo niet geweest.
Steph λεγει αυτοις οτι μωσησ προς την σκληροκαρδιαν υμων επετρεψεν υμιν απολυσαι τας γυναικας υμων απ αρχης δε ου γεγονεν ουτως
Trans.legei autois oti mōsēs̱ pros tēn sklērokardian ymōn epetrepsen ymin apolysai tas gynaikas ymōn ap archēs de ou gegonen outōs

Algemeen

Zie ook: Echtscheiding, Hart (lichaamsdeel), Mozes

Aantekeningen

Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uwer harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten; maar van den beginne is het alzo niet geweest.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
οτι
-
μωσης
Mozes
προς
heeft vanwege
την
-
σκληροκαρδιαν
de hardigheid
υμων
uw
επετρεψεν
toegelaten

-
υμιν
-
απολυσαι
te verlaten

-
τας
-
γυναικας
vrouwen
υμων
uwer
απ
van
αρχης
den beginne
δε
maar
ου
niet
γεγονεν
geweest

-
ουτως
is het alzo

Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uwer harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten; maar van den beginne is het alzo niet geweest.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!