Mattheus 21:14

SVEn er kwamen blinden en kreupelen tot Hem in den tempel, en Hij genas dezelve.
Steph και προσηλθον αυτω τυφλοι και χωλοι εν τω ιερω και εθεραπευσεν αυτους
Trans.kai prosēlthon autō typhloi kai chōloi en tō ierō kai etherapeusen autous

Algemeen

Zie ook: Blind, Genezing, Kreupel, Tempel (Herodes, 3de)

Aantekeningen

En er kwamen blinden en kreupelen tot Hem in den tempel, en Hij genas dezelve.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
προσηλθον
er kwamen

-
αυτω
dezelve
χωλοι
kreupelen
και
en
τυφλοι
blinden
εν
in
τω
-
ιερω
den tempel
και
en
εθεραπευσεν
Hij genas

-
αυτους
tot Hem

En er kwamen blinden en kreupelen tot Hem in den tempel, en Hij genas dezelve.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!