Mattheus 21:9

SVEn de scharen, die voorgingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna den Zone Davids! Gezegend [is] Hij, Die komt in den Naam des Heeren! Hosanna in de hoogste [hemelen]!
Steph οι δε οχλοι οι προαγοντες και οι ακολουθουντες εκραζον λεγοντες ωσαννα τω υιω δαβιδ ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι κυριου ωσαννα εν τοις υψιστοις
Trans.oi de ochloi oi proagontes kai oi akolouthountes ekrazon legontes ōsanna tō yiō dabid eulogēmenos o erchomenos en onomati kyriou ōsanna en tois ypsistois

Algemeen

Zie ook: David (koning), Hosanna
Psalm 118:25, Psalm 118:26

Aantekeningen

En de scharen, die voorgingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna den Zone Davids! Gezegend [is] Hij, Die komt in den Naam des Heeren! Hosanna in de hoogste [hemelen]!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
-
δε
En
οχλοι
de scharen
οι
-
προαγοντες
die voorgingen

-
και
en
οι
-
ακολουθουντες
die volgden

-
εκραζον
riepen

-
λεγοντες
zeggende

-
ωσαννα
Hosanna
τω
-
υιω
den Zone
δαυιδ
Davids
ευλογημενος
Gezegend

-
ο
-
ερχομενος
Hij, Die komt

-
εν
in
ονοματι
den Naam
κυριου
des Heeren
ωσαννα
Hosanna
εν
in
τοις
-
υψιστοις
de hoogste

En de scharen, die voorgingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna den Zone Davids! Gezegend [is] Hij, Die komt in den Naam des Heeren! Hosanna in de hoogste [hemelen]!


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!