Mattheus 22:16

SVEn zij zonden uit tot Hem hun discipelen, met de Herodianen, zeggende: Meester! wij weten, dat Gij waarachtig zijt, en den weg Gods in der waarheid leert, en naar niemand vraagt; want Gij ziet den persoon der mensen niet aan;
Steph και αποστελλουσιν αυτω τους μαθητας αυτων μετα των ηρωδιανων λεγοντες διδασκαλε οιδαμεν οτι αληθης ει και την οδον του θεου εν αληθεια διδασκεις και ου μελει σοι περι ουδενος ου γαρ βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων
Trans.kai apostellousin autō tous mathētas autōn meta tōn ērōdianōn legontes didaskale oidamen oti alēthēs ei kai tēn odon tou theou en alētheia didaskeis kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosōpon anthrōpōn

Algemeen

Zie ook: Herodianen, Pad, Straat, Weg
Markus 12:13

Aantekeningen

En zij zonden uit tot Hem hun discipelen, met de Herodianen, zeggende: Meester! wij weten, dat Gij waarachtig zijt, en den weg Gods in der waarheid leert, en naar niemand vraagt; want Gij ziet den persoon der mensen niet aan;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αποστελλουσιν
zij zonden uit

-
αυτω
tot Hem
τους
-
μαθητας
discipelen
αυτων
hun
μετα
met
των
-
ηρωδιανων
de Herodianen
λεγοντες
zeggende

-
διδασκαλε
Meester
οιδαμεν
wij weten

-
οτι
dat
αληθης
Gij waarachtig
ει
zijt

-
και
en
την
-
οδον
den weg
του
-
θεου
Gods
εν
in
αληθεια
der waarheid
διδασκεις
leert

-
και
en
ου
niemand
μελει
-

-
σοι
vraagt
περι
naar
ουδενος
-
ου
niet
γαρ
want
βλεπεις
Gij ziet

-
εις
den persoon
προσωπον
-
ανθρωπων
der mensen

En zij zonden uit tot Hem hun discipelen, met de Herodianen, zeggende: Meester! wij weten, dat Gij waarachtig zijt, en den weg Gods in der waarheid leert, en naar niemand vraagt; want Gij ziet den persoon der mensen niet aan;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!