Mattheus 22:39

SVEn het tweede aan dit gelijk, [is]: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.
Steph δευτερα δε ομοια αυτη αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον
Trans.deutera de omoia autē agapēseis ton plēsion sou ōs seauton

Algemeen

Zie ook: Liefde
Leviticus 19:18, Markus 12:31, Romeinen 13:9, Galaten 5:14, Efeziers 5:2, 1 Thessalonicensen 4:9, Jakobus 2:8

Aantekeningen

En het tweede aan dit gelijk, [is]: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δευτερα
het tweede
δε
En
ομοια
gelijk
αυτη
aan dit

-
αγαπησεις
liefhebben

-
τον
-
πλησιον
naaste
σου
Gij zult uw
ως
als
σεαυτον
uzelven

En het tweede aan dit gelijk, [is]: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!