Mattheus 23:12

SVEn wie zichzelven verhogen zal, [die] zal vernederd worden; en wie zichzelven zal vernederen, [die] zal verhoogd worden.
Steph οστις δε υψωσει εαυτον ταπεινωθησεται και οστις ταπεινωσει εαυτον υψωθησεται
Trans.ostis de ypsōsei eauton tapeinōthēsetai kai ostis tapeinōsei eauton ypsōthēsetai

Algemeen

Zie ook: Job 22:29, Spreuken 29:23, Lukas 14:11, Lukas 18:14, Jakobus 4:6, Jakobus 4:10, 1 Petrus 5:5

Aantekeningen

En wie zichzelven verhogen zal, [die] zal vernederd worden;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οστις
wie
δε
En
υψωσει
verhogen zal

-
εαυτον
zichzelven
ταπεινωθησεται
zal vernederd worden

-
και
en
οστις
wie
ταπεινωσει
zal vernederen

-
εαυτον
zichzelven
υψωθησεται
zal verhoogd worden

-

En wie zichzelven verhogen zal, [die] zal vernederd worden; en wie zichzelven zal vernederen, [die] zal verhoogd worden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!